حديث روز

>
به وب سايت دبيرستان نمونه دولتي شهيد مطهري خوش آمديد
0263-2551513####026-32551514
آدرس : بالاتر از ميدان طالقاني کوچه کوکب ،جنب  دبستان نرگس
دبيرستان نمونه دولتي  شهيد
مطهري دوره اول
مدير دبيرستان نمونه دولتي شهيد مطهري
معاونت آموزشي دبيرستان نمونه دولتي شهيد مطهري
 
برنامه هفتگي   دبيرستان نمونه دولتي شهيد مطهري در يک نگاه