حدیث روز

>
ورودبه هوم پیج نمونه دولتی مطهری ورودبه هوم پیج نمونه دولتی مطهری
به وب سایت مجتمع نمونه دولتی سلمان فارسی خوش آمدید
0263-2551513####026-32551514
آدرس : بالاتر از میدان طالقانی کوچه کوکب ،جنب  دبستان نرگس
دبیرستان نمونه دولتی  شهید
مطهری دوره اول
0263-2541515####026-2541516
آدرس : بالاتر از میدان طالقانی کوچه کوکب ،روبروی دبستان نرگس
دبیرستان نمونه دولتی  شهید
شیرودی  دوره دوم